PM 800 F Padding Plant
PM 800 F Padding Plant

PM800-S Yastıklama Tesisi

Her zaman boru hatları düz coğrafyalara inşa edilmez. Beyer PM800-S yastıklama tesisleri, 15 dereceye kadar eğimli arazilerde aynı güç ve verimlilikte işlerinizin sürdürülmesini sağlayarak, coğrafik dezavantajınızı ortadan kaldırır.